Monteavaro: “A xente escritora ten que salir e ver lo que as nosas lliteraturas poden ofrecer á lliteratura universal”

|
Miguel Rodríguez Monteavaro

A ‘Beca Asturies de Lliteratura Asturiana en Residencia’ permitíu a Miguel Rodríguez Monteavaro (Bual, 1990) tar na Residencia Literaria 1863, na Coruña, todo el mes de dicembre pra dedicarse al sou proxecto multidisciplinar ‘A luz, Orión e a nova luz’. Úa iniciativa “ideal pra fer ver que necesitamos certa profesionalización nel noso oficio”, asegura.

Como foi a experiencia da residencia lliteraria en Galicia?

Había tempo que contaba fer úa residencia lliteraria e a oportunidá da Beca Asturies en Residencia veume xenial pra desenvolver un proxecto que me llevaba rondando a cabeza úa temporada. Condo daquén me pergunta pola experiencia nun podo dicir outra cousa que “que ben todo”.

Que proxecto presentara pra acceder á beca?

Presentei un traballo multidisciplinar titulado ‘A luz, Orión e a nova luz’. El proxecto total vei ter dúas partes: un poemario e úa peza audiovisual pra llevar aos escenarios. A idea é actualizar el mito clásico del xigante Orión e darlle úa volta según as circunstancias que vivimos todos actualmente.

Nun tardou en avanzar coa parte escrita de ‘A luz, Orión e a nova luz’ na Coruña.

Nos primeiros días da residencia escribín a maior parte del poemario e despois fun fendo poemas máis despacio. A realidá é que agora en marzo xa teño el llibro rematado e tou na fase de corrección.

Que supón pra un escritor ter un mes pra dedicarse de xeito exclusivo á creación?

Pra min, muito, claro: un mes pra dedicarme á escritura é un soño. Encantaríame vivir de escribir ou de fer música, pro nas condiciois laborales actuales é mui complicado. Becas como a Asturies en Residencia son ideales pra fer ver que necesitamos certa profesionalización nel noso oficio.

Condo vamos poder ter el sou traballo físicamente ou, polo menos, vello nun escenario?

Espero que pra empezos de 2023 se poda presentar el proxecto nos escenarios e lo llargo dese ano, se publique tamén el poemario.

Quen máis participa nel proxecto?

Pral espectáculo poético ‘A luz, Orión e a nova luz’ vou contar col meu ermao Andrés (@andresrodriguesmusica), del que tamén vou tirar xunto con Sveta Poutilina (@poutilina) pra fer úas fotos que van acompañar os textos. Ademais, a ilustración de autor del llibro vei fella Óliver Montesinos (@olivermontesinos21). Prá parte visual del espectáculo inda nun podo desvelar os colaboradores.

A estancia dun mes servíulle tamén pra vivir a vida cultural da Coruña.

Si, dediqueime a vender os meus proxectos artísticos e os dos meus compañeiros entre a xente da vida cultural e del rachí coruñés. Tuven fendo apoloxía da contemporaneidá estética asturiana e entrei en contacto con xente que ta nel candeleiro gallego. Ademais din dellas charlas sobre cultura e llingua en Asturias e asistín a presentaciois de llibros e discos.

Tuvo repercusión a presencia dun autor del occidente asturiano na Residencia Literaria 1863?

El 20 de dicembre din úa charla nel local da Asociación Alexandre Bóveda, úa das máis prestixosas da ciudá, sobre el gallego de Asturias. A sala tuvo a reventar e inda quedou xente fora. Tamos en tempos de xuntanza, non de separación entre Asturias e Galicia.

Recomendaría a outros autores asturianos que aspirasen a futuras ediciois da beca?

Claro, sin duda. A Residencia Literaria 1863 é punteira non solo en Galicia, senón nel mundo, e a súa directora, Yolanda Castaño, foi un gran descubrimento pra min. A xente escritora asturiana ten que salir fora e ver lo que as nosas lliteraturas poden ofrecer á lliteratura universal.

En dicembre tamén presentou, con sobresalinte, a súa tese doctoral 'Estudiu dilectográficu y dialectrométricu na frontera ente l’asturianu central y l’asturianu occidental (EDACEO)'. Que aspectos máis destacados ten el estudio?

Trátase dun atlas llingüístico a pequena escala dúa zona del centro-occidente asturiano. Fixen un corpus de datos a partir de entrevistas feitas en 18 puntos de encuesta que foi analizado con métodos matemático-estadísticos (dialectometría) pra intentar comprender as similitudes e diferencias entre el asturiano central e el occidental. Estudiáronse un total de 361 fenómenos llingüísticos, polo que hasta a fecha é un dos traballos filolóxicos con máis información dialectolóxica del dominio asturllionés.

Na súa faceta musical, ta embarcado nun proxecto novu titulado Urso Dakoff, que estrenan el día 12 en Bual e el 13 en Muñalén. Fáleme dél.

El grupo Urso Dakoff preséntase agora ante el público. Somos Pepín de Muñalén, Rodrigo Joglar e eu e femos música pra bailar e escuitar al estilo dos grupos europeos actuales que se dan cita nos festivales de música de raíz. A estética e el nome responden al arcuño artístico del faquir César Vidal, de Muñalén (Tinéu), que traballou en dellos circos al llargo da súa carreira.

Ten máis plais artísticos en mente pral 2022?

El día que eu nun teña plais artísticos na cabeza, é que algo pasou. Este ano vei ser el de ‘A luz, Orión e a nova luz’ e vou intentar presentar el meu anterior llibro ‘Superpoderes’ (Trabe, 2020) en dellos espacios (el primeiro, na llibrería Cervantes de Uvieo el 25 de marzo). Ademais temos varios bolos pechados con Caldos y Os Rabizos e Urso Dakoff e tamos celebrando meu ermao, Pepín de Muñalén e eu os 15 anos tocando xuntos, polo que haberá muitas novedades.

Contador Estadistiques