Principia’l Cursu Básicu de Llingua Asturiana (II) de Corvera

|

Esti miércoles, a les 18 hores, va dar comienzu’l Cursu Básicu de Llingua Asturiana (II) de Corvera. Les clases van tener como sede’l Centru Sociocultural de Les Vegues y la matrícula caltiénse abierta hasta esta primer sesión.

Esta iniciativa del Serviciu de Normalización Llingüística de Corvera pretende ser “un mecanismu de deprendimientu de les normes básiques d’escritura del idioma, pero tamién una manera d’acercase a bien d’aspectos de la cultura asturiana”. Asina, el programa previstu va tratar los temes siguientes: les normes ortográfiques; el léxicu, la sintaxis y la morfoloxía de la llingua asturiana; les frases feches, refranes y cosadielles; la creación cultural n’asturianu; y un acercamientu a la toponimia de Corvera.

Toles clases van celebrase los miércoles, de 18 a 20 hores y van tar impartíes por Rafael Rodríguez Valdés, responsble del SNL corveranu. Los interesaos en participar nel cursu, que ye de baldre, pueden inscribise hasta güei nel propiu Centru Sociocultural de Les Vegues.

 

Contador Estadistiques