Homenaxe ás nosas lletras nas Figueiras

|
Cubierta 'Al aveiro d’un trabatel'

A celebración da Semana das Lletras Asturianas edita úa escoyeta de poesía contemporánea en gallego-asturiano.

A Casa da Cultura das Figueiras acoyó el 'Homenaxe ás nosas lletras' coa presencia d'Antón García. Nél presentóse el llibro 'Al aveiro d’un trabatel. Úa escoyeta de poesía contemporánea en gallego-asturiano', obra editada pol Goberno asturiano.

Vaise regalar el Día del Llibro Asturiano, mañana, al comprar cualquera llibro ou disco en gallego-asturiano, qu’ademáis han a ter un desconto del 10 por ciento. Participan nesa xornada as llibreirías da Veiga Casa Pérez, Patefa y San Pedro; Pablo, de Bual; Alfonso, da Caridá; y Casa del Libro, Cervantes y Trabe, d'Uviéu.

 

Contador Estadistiques