Asturies enllaza trés xornaes ensin contaxos

|

Hai que llamentar una muerte esi miércoles.

Per tercer día siguíu Asturies nun rexistró nengún positivu nuevu por PCR, polo que'l total sigue en 2.425. Na xornada procesáronse 771 muestres pa la determinación de la COVID-19.

La nota negativa foi la muerte d'una persona depués de que'l martes nun se rexistrara nenguna. El total de finaos dende que comenzó l'andanciu queda en 322.

Na UCI siguen 9 pacientes, mentes qu'en planta hai 26, 3 menos que'l día anterior. El númberu de curaciones asciende a 1.752 tres les 11 d'ayeri.

Contador Estadistiques