Eventos

Dating Amber

Dating Amber
Sitiu: 
Sala Loreto
Localidá: 
Colunga
Fecha Inicu: 
4 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Juancho Marqués

Juancho Marqués
Sitiu: 
Teatru de la Llaboral
Localidá: 
Xixón
Fecha Inicu: 
4 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Música

Maria Arnal i Marcel Bagés

Maria Arnal i Marcel Bagés
Sitiu: 
Teatru de la Llaboral
Localidá: 
Xixón
Fecha Inicu: 
5 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Música

Dating Amber

Dating Amber
Sitiu: 
Casa Bárcena
Localidá: 
Cabrales
Fecha Inicu: 
5 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Un efecto óptico

Un efecto óptico
Sitiu: 
Paraninfu de la Llaboral
Localidá: 
Xixón
Fecha Inicu: 
5 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Bacurau

Bacurau
Sitiu: 
Sala de Cámara del Auditoriu de La Pola
Localidá: 
Siero
Fecha Inicu: 
8 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Plácido

Plácido
Sitiu: 
Cine Fantasio
Localidá: 
Navia
Fecha Inicu: 
9 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Y llovieron pájaros

Y llovieron pájaros
Sitiu: 
Casa de Cultura
Localidá: 
Noreña
Fecha Inicu: 
9 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Bacurau

Bacurau
Sitiu: 
Casa de Cultura de L'Infiestu
Localidá: 
Piloña
Fecha Inicu: 
9 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Bacurau

Bacurau
Sitiu: 
Centro Polivalente Integráu de Llugones
Localidá: 
Siero
Fecha Inicu: 
9 Xunu, 2021
Tipu d'eventu: 
Proyecciones

Pages