¿Fai falta un mayor contautu ente les comunidaes llingüístiques del dominiu asturllonés?

Sí, yá que sería positivo pal idioma.
90%
Non, creo que yá ye suficiente.
6%
Nun sé.
4%
Contador Estadistiques