CaleyAvilés 2017 dobla’l númberu de visites guiaes n’asturianu pel conceyu

|
Cartelu CaleyAvilés 2017

La Estaya de la Llingua d’Avilés entama la segunda edición de CaleyAvilés, actividá consistente en visites guiaes n’asturianu a dellos puntos del conceyu. Esti xueves va tener llugar la primera: percorríu pel cascu históricu comenzando per Sabugo, pela mañana, y pel Muséu de la Historia Urbana d'Avilés, pela tarde.

L’ésitu de CaleyaAvilés l’añu pasáu llevó al serviciu de normalización llingüística a organizar el doble de visites nesta ocasión, toes elles de baldre previa inscripción nel númberu de teléfono 985.54.55.08 o nel corréu electrónicu estayallingua@ayto-aviles.es, yá que'l númberu de places ta llendáu a 25 en cada salida. La Estaya de la Llingua recomienda emplegar calzáu cómodu en toes elles.

Concidiendo col Día de los Museos, esti xueves va tener llugar la primer salida, que va ser doble. Pela mañana, dende les 10 hores, los asistentes van poder percorrer el cascu históricu comenzando pel barriu de Sabugo, mentes que pela tarde, a les 18 hores, van poder visitar el Muséu de la Historia Urbana d’Avilés. Nesti casu, ye necesario apuntase nel corréu electrónicu museodeaviles@ayto-aviles.es o nel teléfonu 985.56.55.12.

En mayu va haber otra actividá de CaleyaAvilés, el miércoles 24 dende les 16 hores, col Parque Ferrera como protagonista. En xunu la salida va ser el miércoles 21 (18 hores) nel Parque La Madalena, y en xunetu’l vienres 21 (18 hores) pel cascu históricu. Va zarrar la edición d’esti añu una visita al Barriu de Llaranes, que va tener llugar el 21 d’agostu (18 hores).

Interés en toda Asturies

CaleyaAvilés tuvo orixe na iniciativa del 2015 d’una visita guiada n’asturianu Parque Ferrera, a la que siguió otra en mayu del 2016 al Muséu de la Historia Urbana d’Avilés. Na primer edición la organización tuvo qu’ampliase el númberu de places en dalgunes salides dada la demanda, con presencia de persones d’otros conceyos del país, sobre manera d’Uviéu y Xixón, qu’asina pudieron conocer meyor, y na llingua llariega, la historia y los requexos del Conceyu d’Avilés.

Contador Estadistiques