Conceyos de Cantares con Mestura y Bacotexo

|
Conceyos de Cantares con Mestura y Bacotexo

Contiúa el ciclo El Parque Histórico Fala promovido dende el Oficina Cultural y Llingüística da Fundación Parque Histórico del Navia.

El pasao domingo 17 de xuyín, a partir das 7:30 da tarde na Praza dos Emigrantes de Bual, seguíu camín el ciclo comarcal d’actividades en gallego-asturiano El Parque Histórico Fala 2016 con motivo da celebración del XI Mercado tradicional de Boal. Pral ocasión, el programa Conceyo de cantares ofrecéu outra das súas actividades na comarca del Parque Histórico del Navia. Foi un concerto del dúo Mestura, formao por Marisa López Diz á voz y Luis Suárez á guitarra quenes, por mor da súa vinculación á terra de Grandas de Salime, deixan feito búa parte da súa producción musical en gallego-asturiano, en particular a que s’axunta nel disco A terra esqueicida, editao nel ano 2014.

            Por outro llao, El Parque Histórico Fala vai seguir coa súa actividá el prósimo venres 22 de xuyín, a partir das 10:00 da noite, na Praza del Campogrande, de Tapia, nel marco del festival de rock Lume Fest. Nesta sesión, será el grupo de rock en gallego-asturiano Bacotexo quen ameza a súa música á d’al resto d’agrupacióis que van participar neste festival. Bacotexo aprovetará pra presentar os sous últimos temas en gallego-asturiano incluídos nel disco A Guerra dos Mundos.

            El Parque Histórico Fala é un ciclo d’actividades promovido dende el Oficina Cultural y Llingüística da Fundación Parque Histórico del Navia que vai incluir más de 40 accióis de promoción del gallego-asturiano pra llevar a toda a comarca del Parque Histórico durante os prósimos meses de 2016. Charlas escolares nas escolas públicas unde s’imparte el asignatura de gallego-asturiano; Conceyo de cantares, unde se poderá disfrutar de diferentes concertos musicales xunto con actividades complementarias como talleres, esposicióis, conferencias ou concertos didácticos, y el programa Lletras y autores, previsto pra os prósimo meses, nel que se quer cuntar con encontros con autores de narrativa en gallego-asturiano y presentacióis d’obras lliterarias nesta llingua, son as tres llinias d’actividades principales da programación del ciclo El Parque Histórico Fala pra esta anualidá de 2016.

Contador Estadistiques