Autores nel Camín lleva a D'Andrés a Les Vegues

|
Ramón d'Andrés Premiu Máximo Fuertes Acevedo

Foi ganador del últimu Máximo Pérez Acevedo d'ensayu con 'Una ciencia sin enfotu'.

El ciclu Autores en Camín entama esta selmana un alcuentru de Ramón d'Andrés con llectores en Corvera. El filólogu va falar del racismu llingüísticu esistente na sociedá d'anguaño que trata nesti trabayu gallardonáu nel que reflexona sobre la llingüística.

L'actividá va tener mañana a les 19 hores nel Centru Sociocultural de Les Vegues. La entrada ye llibre hasta completar aforu.

Contador Estadistiques