Convocaes les beques de la Oficina de la Llingua de Xixón

|

El conceyu de Xixón tien abiertu'l plazu pa optar a una de les dos beques que tolos años convoca la Oficina de la Llingua de la Villa de Xovellanos. Los aspirantes, que puen ver equí les bases de la convocatoria, tienen hasta'l día 19 de xineru pa presentar la documentación que se precisa.

Contador Estadistiques